Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

141 Rechterlijke Uitspraken

141 rechterlijke uitspraken uit 2011 gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 6-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering wegens te veel betaalde kinderbijslag. Herziening kinderbijslag staat in rechte vast, zodat er onverschuldigd is betaald. Geen dringende reden om af te zien van...
Datum uitspraak: 4-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. 1) Het beroepschrift is binnen de beroepstermijn van zes weken per aangetekende post vanuit Marokko verzonden. Hoewel het beroepschrift later dan een week na...
Datum uitspraak: 4-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. Niet aannemelijk gemaakt dat het kind in het vierde kwartaal van 2007 tot en met het derde kwartaal van 2008 voldeed aan de eis van een gemiddeld aantal van 213...
Datum uitspraak: 4-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering met ingang van het tweede kwartaal van 2006 tweevoudige kinderbijslag toe te kennen. Niet is komen vast te staan dat appellants zoon reeds op 1 april 2006 in Marokko woonachtig...
Datum uitspraak: 24-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herziening en weigering kinderbijslag. Niet als vaststaand kan worden aangenomen dat de zoon vanaf het vierde kwartaal van 2005 gedurende gemiddeld tenminste 213 klokuren per kwartaal...
Datum uitspraak: 11-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op kinderbijslag. Met de Svb wijst de Raad appellant erop dat het op de eerste plaats op de weg van de aanvrager van kinderbijslag ligt om inzicht te geven over de relevante...
Datum uitspraak: 11-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om herziening. Niet is gebleken van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid.
Datum uitspraak: 11-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag kinderbijslag. Eiser heeft niet aan zijn onderhoudsplicht voldaan.
Datum uitspraak: 22-4-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen toekenning kinderbijslag met terugwerkende kracht. Geen bijzonder geval.
Datum uitspraak: 27-5-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Herziening kinderbijslag met terugwerkende kracht. Kinderen in pleeggezin. Appellante heeft hen niet in belangrijke mate onderhouden. Schending inlichtingenverplichting. Niet gebleken...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature