Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

82 Rechterlijke Uitspraken

82 rechterlijke uitspraken uit 2011 gevonden op de trefwoorden auteursrechtelijke en bescherming.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 30-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overname van in tabellen weergegeven normgegevens. Beroep op databankenrecht, auteursrecht, geschriftenbescherming en onrechtmatige daad. Bewijsopdracht. (zie ook eindvonnis 5 juni 2013)
Datum uitspraak: 26-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vpb. Stichting is wel belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. De inspecteur heeft ambtshalve de aanslag vastgesteld. Eiseres heeft de onjuistheid van die aanslag niet kunnen...
Datum uitspraak: 9-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende woonde de onderhavige jaren niet in Nederland en ontving geen Nederlands inkomen. Niet binnenlands belastingplichtig. De inspecteur heeft terecht geen aanslagen IB/PVV...
Datum uitspraak: 15-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intellectuele Eigendom; databankenrecht; aanbieden dedicated zoekmachine waarmee publiek de mogelijkheid wordt geboden te zoeken in online databank van een ander. Voorstel voor vragen...
Datum uitspraak: 15-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Auteursrecht op softwareapplicatie. Aan wie komt de broncode van en het beheer over het computerprogramma toe?
Datum uitspraak: 24-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage verbiedt de verhandeling van Samsung smartphones Galaxy S, S II en Ace vanwege inbreuk op EP 2.058.868 van Apple Inc. Wijst af vorderingen...
Datum uitspraak: 12-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geen auteursrecht op Rubiks kubus Rubik, uitvinder van de zogenaamde Rubiks kubus, heeft bij de rechtbank Utrecht een kort geding aanhangig gemaakt tegen de vennootschappen Beckx Trading...
Datum uitspraak: 6-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

- inbreuk op auteursrechten van SDU Uitgevers B.V.; - althans onrechtmatig handelen; - geschriftenbescherming van artikel 10 lid 1 onder 1 van de Auteurswet - arttikel 4 en 27 lid 2...
Datum uitspraak: 11-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schadevordering op grond van publicatie foto zonder toestemming beroepsfotograaf. Artt. 1 juncto 5 juncto 10 sub 9 en artikel 25 lid 1 sub a en sub c van de Auteurswet . Gedaagde heeft...
Datum uitspraak: 20-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Handelsnaamwet: geen sprake van een onderneming. Onrechtmatige daad, reflexwerking: aanduiding Verkeersslachtoffer(s) algemeen gebruikelijk en louter beschrijvend