Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

90 Rechterlijke Uitspraken

90 rechterlijke uitspraken uit 2011 gevonden op het trefwoord arbeidsconflict.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing ontbindingsverzoek werknemer. De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever en kent een vergoeding toe van €...
Datum uitspraak: 17-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing vergoeding van materiële en immateriële schade. De door appellant gestelde materiële schade staat niet in een zodanig verband met het besluit ter zake van de schriftelijke...
Datum uitspraak: 21-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen grond voor toekenning van een uitkering boven de door het college aan betrokkene toegekende aanspraken. De Raad is van oordeel dat het college niet kan worden verweten ook in het...
Datum uitspraak: 11-5-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering een uitkering ingevolge de ZW toe te kennen. Appellante heeft haar recht op loon prijsgegeven op een moment waarop het ongeschiktheidsrisico al was ingetreden. Hiermee staat...
Datum uitspraak: 9-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Niet meer ongeschikt voor zijn arbeid. Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat het medisch onderzoek door de (bezwaar)verzekeringsarts onzorgvuldig is geweest, dan wel dat de...
Datum uitspraak: 15-12-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Causale werkbeëindiging of verminderd dienstvermogen. Ontbreken objectieve medische gegevens. Weigering periodieke uitkeringen op de grond dat er geen objectieve medische gegevens...
Datum uitspraak: 24-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verlaging tot 70% van de laatstgenoten bezoldiging in verband met ziekte. Ten tijde hier van belang was de mondeling (of stilzwijgend) verleende toestemming om thuis te werken feitelijk...
Datum uitspraak: 10-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Uitspraak 1: De Raad ziet evenmin als de rechtbank reden dat de beoordeling van appellant op onvoldoende gronden zou berusten. Handhaving beoordeling. Uitspraak 2: De...
Datum uitspraak: 29-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag. Primair wegens ongeschiktheid anders dan door ziekte of gebrek, subsidiair wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat uit de feiten blijkt...
Datum uitspraak: 24-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geen nietigheid van het convenant betreffende de kinderalimentatie, immers daarin wordt niet afgezien van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud. Aangezien niet in geschil is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature