Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken uit 2011 gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Stopzetting en terugvordering wachtgeld wegens neveninkomsten. De rechtbank wordt niet gevolgd in haar oordeel dat onvoldoende inzichtelijk is op basis waarvan en op grond van welke...
Datum uitspraak: 13-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De gedragingen van deze ambtenaar met betrekking tot het computergebruik, de geldterugactie en de aanschaf van foto-apparatuur moeten aangemerkt worden als een ernstige...
Datum uitspraak: 23-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Werkgeversberoep tegen toekenning WW. Nu de dienstbetrekking op eigen verzoek van de ex-werkneemster is beëindigd, heeft zij het voorschrift van artikel 24, eerste lid, onder b, ten...
Datum uitspraak: 3-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

ambtenarenrecht Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) Verweerder heeft eiser primair disciplinair ontslag wegens plichtsverzuim en subsidiair ongeschiktheidsontslag verleend. Als...
Datum uitspraak: 25-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht
Datum uitspraak: 14-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag wegens veelvuldig bellen naar buitenland; beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 19-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen. De rechtbank heeft met juistheid geoordeeld dat de stichting de bevoegdheid toekwam om betrokkene op de gehanteerde grondslag te ontslaan. Al met...
Datum uitspraak: 9-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen dienstongeval: Het ongeval vond plaats vóór aanvang van de werkzaamheden, op de openbare weg (in dit geval het trottoir) vóór de (personeels)ingang van het gebouw. Op het moment...
Datum uitspraak: 21-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

vordering tot vergoeding van schade ten gevolge van blootstelling aan asbest. - de vordering jegens de ex-werkgever -gedaagde sub 1- is verjaard. Het beroep op verjaring van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature