Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

324 Rechterlijke Uitspraken

324 rechterlijke uitspraken uit 2010 gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft artikel 52 van de AWR geschonden.
Datum uitspraak: 15-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter ziet aanleiding om een eerder getroffen voorlopige voorziening op te heffen.
Datum uitspraak: 29-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling ogv art 19 lid 2 WRO aangezien het bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Eisers zijn daartegen in beroep gegaan omdat zij de mening toegedaan waren dat de...
Datum uitspraak: 3-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter acht het voorstelbaar dat thans de bezwaarprocedure wordt benut om in onderling overleg een (derde) deskundige aan te wijzen ten einde tot een consensus te komen...
Datum uitspraak: 12-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing op grond van artikel 3.22, eerste lid, van de Wro voor het oprichten van 1.453 woonunits voor de huisvesting van 1.200 werknemers op...
Datum uitspraak: 1-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Last onder dwangsom wegens (o.m.) strijd met het Gebruiksbesluit. R.o. 3.23: De rechtbank laat de vraag naar de verbindendheid van NEN-normen in het midden, nu de last is gebaseerd op...
Datum uitspraak: 2-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beroep bouwvergunning hooi- en stro-opslag. Onbevoegd genomen besluit. Bekrachtiging. Onderzoeksplicht verweerder ogv de planvoorschriften. In geschil of bouwplan ten dienste staat van...
Datum uitspraak: 21-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 april 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een berging/duiventil (hierna: duiventil) op het perceel [locatie] te...
Datum uitspraak: 12-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Navorderingsaanslag inkomstenbelasting. Eenmanszaak in afvalijzer en metalen. Inkoop metaal van anonieme verkopers. Weggooien van weeggegevens. Geen voorraadadministratie, geen...
Datum uitspraak: 21-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich in de jaren 2001 tot en met 2003 schuldig gemaakt aan opzettelijke overtreding van artikel 15 van de Wet herstructurering varkenshouderij . Om een groter aantal...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature