Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

146 Rechterlijke Uitspraken

146 rechterlijke uitspraken uit 2010 gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-3-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag over het vierde kwartaal van 2003. Niet tijdig beslissen. Niet beoordeeld kan worden of het kind schoolgaand was en of hij in een internaat woonachtig was. Ter...
Datum uitspraak: 14-1-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering kinderbijslag. Tussen partijen is in geschil of appellant op voor de Svb eenvoudig controleerbare wijze heeft aangetoond dat hij de - niet tot zijn...
Datum uitspraak: 14-1-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. De Raad kan zich geheel vinden in hetgeen de rechtbank heeft overwogen en maakt deze overwegingen tot de zijne. De Raad merkt nog op dat blijkens de stukken de...
Datum uitspraak: 3-3-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Met nader besluit niet geheel tegemoetkomen. De Svb is terecht overgegaan tot beëindiging van de nabestaanden- en halfwezenuitkering van appellante met ingang van 1 april 2006. Het...
Datum uitspraak: 28-1-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering kinderbijslag. Boete. Appellante heeft niet alsnog - op een voor het uitvoeringsorgaan eenvoudig te controleren wijze - aangetoond of aannemelijk gemaakt dat...
Datum uitspraak: 27-1-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ingangsdatum kinderbijslag. Geen sprake van een bijzonder geval, zodat er terecht geen kinderbijslag is verleend over kwartalen voorafgaand aan het eerste kwartaal van 2006.
Datum uitspraak: 3-2-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

"Recht had op kinderbijslag" in artikel 27 van KB 746: de Raad oordeelt dat beoogd is de verplichte verzekering krachtens de AKW voort te zetten voor personen die vóór 1 januari 2000...
Datum uitspraak: 3-2-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Met ingang van het vierde kwartaal van 2007 heeft appellant geen recht meer op kinderbijslag op grond van de AKW voor zijn kinderen, omdat per 1 januari 2000 de verplichte verzekering...
Datum uitspraak: 3-2-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering aanvraag om kinderbijslag krachtens de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Naar het oordeel van de Raad is dit geval niet op één lijn te stellen met de door de regelgever...
Datum uitspraak: 9-6-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Nu de terugwerkende kracht van de toekenning van kinderbijslag aan appellant al aan de orde is geweest in de procedure die is geëindigd met de uitspraak van de Raad van 1 april 2005,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature