Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

146 Rechterlijke Uitspraken

146 rechterlijke uitspraken uit 2010 gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onbevoegd genomen besluit op bezwaar; strijd met artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht . Beroep gegrond.
Datum uitspraak: 11-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag wegens plichtsverzuim bestaande uit het vanaf de werkplek op grote schaal pornografische en sm-sites bezoeken en het vanaf zijn e-mailadres op het werk e-mailberichten...
Datum uitspraak: 18-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag wegens ongeschiktheid voor het door hem beklede ambt, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken. Appellant heeft niet de gepaste zakelijke afstand bewaard die hem...
Datum uitspraak: 7-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens ernstig plichtsverzuim, bestaande uit het zich meermalen niet houden aan de controlevoorschriften bij ziekte en het geen gehoor geven aan oproepen om bij de...
Datum uitspraak: 25-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

1) Bij het naar aanleiding van uitspraak van de Raad van 10 juli 2008, LJN BD7796 , genomen besluit van 25 november 2008 heeft het College het bestreden besluit van 5 september 2007,...
Datum uitspraak: 4-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ten uitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag wegens ernstig en verwijtbaar plichtsverzuim. Vanwege de uitdrukkelijke verwijzing in het besluit naar het voornemen tot ontslag op de...
Datum uitspraak: 21-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schorsing. Ontslag uit functie bij belastingdienst. Plichtsverzuim door over de jaren 2003 tot en met 2005 belastingaangiften van schoonouders te verzorgen waarvan appellant wist dan wel...
Datum uitspraak: 18-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Internetgebruik en omgang met stagiaire. Betrokkene heeft zich weliswaar schuldig gemaakt aan (ernstig) plichtsverzuim, maar dat rechtvaardigt niet de zwaarste straf....
Datum uitspraak: 28-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair strafontslag. Dubbel hoger beroep. Plichtsverzuim. Daarbij is gesteld dat betrokkene in een periode van ongeveer een half jaar drie maal onnodig en ongepast geweld heeft...
Datum uitspraak: 27-5-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Blijvende gehele weigering om een WW-uitkering toe te kennen op de grond dat hij verwijtbaar werkloos is geworden. De Raad acht geen grond aanwezig voor het oordeel dat appellant de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature