Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum (x)

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

269 Rechterlijke Uitspraken

269 rechterlijke uitspraken uit 2010 gevonden op het trefwoord concurrentie.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

schadebegroting in het kader van onrechtmatige stelselmatige afbreuk van duurzaam bedrijfsdebiet.
Datum uitspraak: 4-5-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag ingevolge het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Niet levensvatbaar bedrijf. De Raad is niet gebleken dat het advies van de FBA Adviesgroep op...
Datum uitspraak: 21-12-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Inkomensverlies acht het hof op de door hem aangegeven gronden niet voor herstel vatbaar. Voorts niet gebleken dat inkomensverlies aan de man te wijten is, noch dat hij bij het maken van...
Datum uitspraak: 7-7-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bijdrage in kosten verzorging en opvoeding minderjarigen. De wijziging van omstandigheden is niet vast te stellen.
Datum uitspraak: 16-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Faillissement op eigen aangifte wordt na verzet door een werknemer vernietigd. Het hof vernietigt het verzet. Was de schuldenaar in de tussenliggende periode failliet? Ja, anders T&C....
Datum uitspraak: 22-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontheffing ex artikel 3.23 Wro en lichte bouwvergunning verleend ten behoeve van het oprichting van een kinderdagverblijf. Bouwplan borduurt voort op eerder verleende bouwvergunning en...
Datum uitspraak: 4-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Hoewel een verzoek om vrijstelling is gedaan en verweerder op 3 maart 2009 een principebesluit heeft genomen, waarin hij te kennen geeft voornemens te zijn vrijstelling te verlenen op...
Datum uitspraak: 17-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling en bouwvergunning voor een restaurant en shop op het grensemplacement aan de noordzijde van de A67 te Venlo. Het zij eiseressen toegegeven dat de ruimtelijke onderbouwing...
Datum uitspraak: 10-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kapitein Klu, werkzaam in een zogeheten knelpuntfunctie (luchtverkeersleiding), wordt niet in beschouwing genomen bij een sollicitatie naar een functie met een "algemeen"-codering in de...
Datum uitspraak: 6-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Algemeen. Stichting met exploitatieoverschotten krijgt geen ANBI-status.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature