Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum (x)

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

990 Rechterlijke Uitspraken

990 rechterlijke uitspraken uit 2010 gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Deze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.
Datum uitspraak: 2-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser handelt in tweedehandse legermateriaal. Vaste inrichting in Nederland.Tekortkomingen in administratie en omkering bewijslast.
Datum uitspraak: 31-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Dat de hoogte van de verschuldigde belasting is komen vast te staan door schatting is een omstandigheid waarmee rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling of de opgelegde boete...
Datum uitspraak: 9-3-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering WWIK-uitkering wegens niet aan de genoemde verplichtingen te hebben voldaan en niet binnen de daarvoor gestelde termijnen de gevraagde gegevens verstrekt. De Raad ziet in...
Datum uitspraak: 3-6-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Correctienota's. Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Gezagsverhouding. Een eigen adviespraktijk staat niet aan het bestaan van een dienstbetrekking voor de werkaamheden verricht bij...
Datum uitspraak: 22-6-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar van appellant door de Minister niet-ontvankelijk verklaard, omdat het bezwaarschrift niet tijdig is ingediend en er geen sprake is van verschoonbare termijnoverschrijding.
Datum uitspraak: 25-5-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering WWIK-uitkering. Niet voldaan aan de in artikel 20 van de WWIK genoemde verplichtingen. Niet tijdig de gevraagde stukken ingeleverd. Vast staat dat appellante niet tijdig...
Datum uitspraak: 15-9-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering na ontslag wegens plichtsverzuim. In de uitspraak van de Raad van 29-11-2007 zijn feiten vastgesteld die hebben geleid tot het oordeel dat sprake was van...
Datum uitspraak: 8-10-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schuldig nalatig stellen van appellant over 2002. De Raad stelt vast dat uit de door de Belastingdienst en appellant verstrekte gegevens blijkt dat de aanslag over 2002 ambtshalve is...
Datum uitspraak: 8-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant is schuldig nalatig de over de jaren 1998 en 1999 verschuldigde premie krachtens de AOW te betalen. Daarbij is terecht overwogen dat nu over voornoemde jaren een ambtshalve...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature