Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

337 Rechterlijke Uitspraken

337 rechterlijke uitspraken uit 2009 gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het bouwplan voorziet in het realiseren van een gasvulpunt, waarvoor vrijstelling verleend dient te worden. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico heeft de rechtbank geoordeeld dat...
Datum uitspraak: 13-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening; vrijstelling ex artikel 19 WRO en bouwvergunning voor het plaatsen van een drijvende accommodatie ten behoeve van de 24-uursopvang van drugsverslaafden....
Datum uitspraak: 8-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ruimtelijke onderbouwing; geurhinder door diervoederbedrijf; Nederlandse emissierichtlijn (NeR) en de daarin opgenomen "Bijzondere regeling Diervoederindustrie"; gemeentelijke...
Datum uitspraak: 18-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft aan vergunninghouders vrijstelling op grond van artikel 19, tweede lid, van de WRO (oud) en bouwvergunning verleend voor de bouw van een varkensstal. Bevoegdheid...
Datum uitspraak: 4-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Gedoogbesluit. Voorlopig nog geen concreet zicht op legalisatie. Gebruik parkeernorm voor vergadercentra niet voldoende onderbouwd. Beroepen gegrond.
Datum uitspraak: 5-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft bouwvergunning voor het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie te Oijen. Eisers zijn terecht aangemerkt als belanghebbenden. Verweerder heeft miskend dat het...
Datum uitspraak: 3-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheid tot intrekking van een bouwvergunning. Geen zorgvuldige belangenafweging. Eiser heeft op 8 september 2005 bij verweerder een vergunningaanvraag ingediend voor de bouw van een...
Datum uitspraak: 26-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende, afstand tot en ruimtelijke uitstraling van bedrijf, verzoek voorlopige voorziening niet-ontvankelijk. Wetsverwijzingen: Awb 1:2, 7:1, 8:1, 8:81 Verzoekers zijn naar...
Datum uitspraak: 20-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder met het door hem overgelegde taxatierapport en de hierop gegeven toelichting niet in de op hem rustende bewijslast is geslaagd. De in het...
Datum uitspraak: 13-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het aanleggen van een 18-holes golfbaan en het oprichten van een clubhuis en een drivingrangegebouw in Dirkshorn. Geen strijd met provinciaal...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature