Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken uit 2009 gevonden op het trefwoord bedrijfsopvolging.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 6-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

verdeling nalatenschap
Datum uitspraak: 3-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Partijen houdt verdeeld de waarde van de zogeheten K-locatie te Z voor toepassing van de rendementsgrondslag voor de heffing van inkomstenbelasting over het jaar 2002.
Datum uitspraak: 25-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Conclusie PG: Successierecht. Heeft een in Canada wonende verkrijger van een fictief aanmerkelijk belang geen recht op de invorderingsfaciliteiten ter zake van bedrijfsopvolging?...
Datum uitspraak: 25-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Conclusie PG: Successierecht. Heeft een in Canada wonende verkrijger van een fictief aanmerkelijk belang geen recht op de invorderingsfaciliteiten ter zake van bedrijfsopvolging?...
Datum uitspraak: 3-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft een vordering op de BV van zijn zonen, ontstaan in het kader van bedrijfsopvolging. Enkele maanden na het ontstaan van de vordering is deze omgezet in een lening. De...
Datum uitspraak: 16-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erflaatster is overleden en heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt. Er is aangifte gedaan voor het recht van successie. De inspecteur heeft bericht dat in verband met deze...
Datum uitspraak: 28-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft ter zake van de beƫindiging van een pachtovereenkomst een vergoeding ontvangen. Tussen partijen is in geschil in hoeverre deze vergoeding tot de stakingswinst...
Datum uitspraak: 20-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 1, lid 2, Successiewet 1956. Begrip schenking. Voortzetting maatschap. Uit HR 13 februari 2004, nr. C02/223HR, NJ 2004, 653 vloeit voort dat voor zover waardering op een lagere...
Datum uitspraak: 3-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successierecht. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Berekening voortzettingswaarde. Toerekening belastinglatentie op basis van evenredigheid.
Datum uitspraak: 29-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overdrachtsbelasting. Geen recht op de vrijstelling ex artikel 15, eerste lid, aanhef onderdeel b, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer . Bedrijfsvoering mede voortgezet door...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature