Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

52 Rechterlijke Uitspraken

52 rechterlijke uitspraken uit 2009 gevonden op het trefwoord arbeidsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-7-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking WAO-uitkering. Geen nieuwe feiten en omstandigheden in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Naar het oordeel van de Raad kan niet worden gezegd dat het Uwv niet in redelijkheid...
Datum uitspraak: 20-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ongeschiktheidsontslag op grond van artikel 94, eerste lid, sub g, Barp. Het ontslag kan de rechterlijke toets doorstaan.
Datum uitspraak: 29-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft de werkgever meegedeeld dat de loondoorbetalingsverplichting jegens haar arbeidsongeschikte werknemer met (ten hoogste) 52 weken...
Datum uitspraak: 4-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / beroep op Besluit 1/80 / Turkse werknemer / naturalisatie / motiveringsgebrek Eiser is ongewenst verklaard wegens het plegen van een misdrijf. Eisers beroep op...
Datum uitspraak: 6-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werkgever heeft bewezen aan zorgplicht te hebben voldaan. Veiligheidsinstructies gegeven. Gezien stahoogte kon veilig met een ladder worden gewerkt. Volgens Arbeidsinspectie kon ladder...
Datum uitspraak: 6-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Opleggen van een boete na een arbeidsongeval. Eiseres verrichtte werkzaamheden op een locatie, bestaande uit het keuren van een walkraan aan het water. Tijdens deze werkzaamheden heeft...
Datum uitspraak: 3-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 maart 2007 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de minister) aan [appellante] een bestuurlijke boete van € 4050,00 opgelegd krachtens de...
Datum uitspraak: 14-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongeval tijdens het werk met een ladder. Het gaat om de vraag of de ladder voldoet aan de veiligheidseisen. Het hof laat appellante toe te bewijzen dat de ladder veilig is geplaatst en...
Datum uitspraak: 22-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

arbeidsongeval, aansprakelijkheid, 658, schadebeperking, sollicitatie-inspanningen, deskundige
Datum uitspraak: 4-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verhaal van schade, geleden door werknemer bij arbeidsongeval, na subrogatie door verzekeraar van werkgever op mede-aansprakelijk gehouden buurbedrijf. Dat buurbedrijf is in de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature