Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken uit 2009 gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad oordeelt dat er een ambtelijke aanstelling tot stand is gekomen. Het standpunt van de minister in die zaak was dat er sprake was van een ambtelijke aanstelling toen de vraag aan...
Datum uitspraak: 17-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Secretaris van de ministerraad was toegang tot fort Amsterdam ontzegd omdat de minister-president, die hij uit hoofde van zijn functie moest bij staan, het vertrouwen in hem had...
Datum uitspraak: 25-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft terecht aan eiser een disciplinair ontslag verleend, omdat eiser meermalen niet is ingegaan op verweerders sommatie om zijn werkzaamheden na herstelmelding te hervatten....
Datum uitspraak: 9-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

bestuursrecht militair ambtenarenrecht bodemprocedure Ontslag van een officier dient te geschieden bij koninklijk besluit. Op het door eiser gemaakte bezwaar dient eveneens bij...
Datum uitspraak: 26-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht. Ontslag op andere gronden. Ontslagvergoeding.
Datum uitspraak: 5-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag wegens wangedrag, bestaande uit bezit en gebruik drugs. Het enkele accepteren van een transactie ter zake van een misdrijf een te geringe basis biedt voor de...
Datum uitspraak: 2-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 11, lid 1, letter p, Wet LB 1964. Artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Afschaffing pc-privéregeling. Intrekking van loon-/inkomstenbelastingvrijstelling met terugwerkende kracht....
Datum uitspraak: 7-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht. Tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag. Onderzoeksplicht werkgever. Kunnen gedragingen trambestuurder als ernstig plichtsverzuim worden aangemerkt? Onzorgvuldig...
Datum uitspraak: 22-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht. Plaatsing na een reorganisatie. De oude functie van eiser is omgezet in de nieuwe functie. Er is sprake van een functievolger, zodat de passendheid van de nieuwe functie...
Datum uitspraak: 22-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht. Plaatsing na een reorganisatie. De oude functie van eiser is omgezet in de nieuwe functie. Er is sprake van een functievolger, zodat de passendheid van de nieuwe functie...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature