Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

301 Rechterlijke Uitspraken

301 rechterlijke uitspraken uit 2008 gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Minas. Herzieningsbeschikking naar aanleiding van gewijzigde diernormen is correct.
Datum uitspraak: 25-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning voor het oprichten van 9 (geschakelde) woningen en een appartementengebouw. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het in artikel 3:10 van de Awb bedoelde “besluit...
Datum uitspraak: 31-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling ex artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Besluit voorbereid met toepassing afdeling 3.4 van de Awb. Het in beroep wijzigen van de ruimtelijke...
Datum uitspraak: 29-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwplan is in overeenstemming met het wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan is in werking getreden, aangezien er geen verzoek om schorsing is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling (...
Datum uitspraak: 30-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in redelijkheid in deze conclusie over de categorie-indeling volgens de Handreiking, geen reden hoeven zien voor het oordeel dat de...
Datum uitspraak: 8-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voor het realiseren van het bouwplan is geen milieuvergunning vereist, omdat het bedrijf valt binnen de voorwaarden van het Besluit landbouw milieubeheer. Voorts is de noodzakelijkheid...
Datum uitspraak: 29-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Planschade. Het onderhavig geding spitst zich toe op de vraag of verweerder in redelijkheid heeft kunnen besluiten dat eiser niet voor een hogere planschadevergoeding in aanmerking komt...
Datum uitspraak: 28-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft op goede gronden vrijstelling en bouwvergunning heeft verleend ten behoeve van het geheel oprichten van een voetbalaccommodatie. De ruimtelijke onderbouwing van het...
Datum uitspraak: 15-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Indien ten tijde van het indienen van een bouwaanvraag wordt beschikt over onherroepelijke milieuvergunning, dient inhoudelijk op de bouwaanvraag te worden beslist. Het nadien van...
Datum uitspraak: 31-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is opgericht op 30 maart 2000. De oprichter bracht daarbij alle activa en passiva van de door hem gedreven pluimveehouderij in, waaronder een woning. Belanghebbende heeft...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature