Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

45 Rechterlijke Uitspraken

45 rechterlijke uitspraken uit 2008 gevonden op het trefwoord huurtoeslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-9-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Onvoldoende duidelijkheid over financiƫle situatie waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Voldoende motivering?
Datum uitspraak: 19-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schuldsanering. Hoger beroep afwijzing dwangakkoord en toelating schuldsanering. Schuldeisers hebben in redelijkheid tot weigering van het dwangakkoord kunnen komen, nu de...
Datum uitspraak: 30-1-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie. De behoefte verandert niet door verhuizing van de moeder naar de vader. Uitvoerige draagkrachtmotivering.
Datum uitspraak: 6-2-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wet Limitering Alimentatie, artikel II lid 2. Inkomensachteruitgang wordt door het hof ingrijpend geacht, echter niet zo ingrijpend dat deze naar maatstaven van redelijkheid en...
Datum uitspraak: 27-2-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. Limitering in tijd - vier jaren - op grond van te verwachten toenemende verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde.
Datum uitspraak: 18-6-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Limitering (oud) na 15 jaren; geringe inkomensterugval; Geen terugbetalingsverplichting.
Datum uitspraak: 14-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. Draagkracht man. In casu heeft de man voldoende onderbouwd dat niet uitgegaan dient te worden van het gemiddelde van zijn inkomsten over de afgelopen drie jaren, doch...
Datum uitspraak: 28-2-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Voor de behoeftevaststelling van de vrouw is mede bepalend de welstand waarin partijen leefden gedurende hun huwelijk. Een goede maatstaf hiervoor is in het algemeen het netto...
Datum uitspraak: 20-2-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De man stelt dat zijn draagkracht ontoereikend is om de hem opgelegde bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [Z.] te betalen. Ter zitting in hoger beroep heeft de man zijn...
Datum uitspraak: 13-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De door de schuldenaren voorgestelde en toegelichte wijze om de boedelachterstand alsnog in te lopen door tijdens een verlengingsperiode het surplus boven het vastgestelde maandelijkse...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature