Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

180 Rechterlijke Uitspraken

180 rechterlijke uitspraken uit 2008 gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

bestuursrecht militair ambtenarenrecht Ontslag wegens wangedrag militair, toetsingskader. Zie voorts uitspraak in hoger beroep CRvB 29 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM6967 .
Datum uitspraak: 10-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag verleend wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking anders dan op grond van ziekten of gebreken. Plichtsverzuim door afwijken van dienstplanning...
Datum uitspraak: 9-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag wegens aanranding, belaging en huisvredebreuk en het zenden van ongewenste e-mails en SMS-berichten aan vrouwen.
Datum uitspraak: 10-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim. Op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting is onvoldoende aannemelijk is dat betrokkene € 300,- heeft weggenomen....
Datum uitspraak: 24-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Straf van disciplinair ontslag berust op goede gronden en is niet onevenredig aan de ernst van het vastgestelde plichtsverzuim.
Datum uitspraak: 13-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is terecht de diciplinaire onvoorwaardelijk straf ontslag wegens plichtsverzuim opgelegd? Evenredigheid.
Datum uitspraak: 10-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Plichtsverzuim brandweerman wegen toe-eigenen van duikhorloge. Disciplinaire strafmaatregelen (onder meer strafontslag en inhouding salaris).
Datum uitspraak: 24-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Primair straf van onvoorwaardelijk ontslag en subsidiair ontslag wegens ongeschiktheid. Plichtsverzuim bestaande uit sexuele toespelingen en misbruik machtspositie. Betrouwbaarheid en...
Datum uitspraak: 9-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Is betrokkene terecht niet geschikt geacht voor het verrichten van het eigen werk. Afwijzing doorbetaling van de bezoldiging na ontslag. Zorgvuldigheid onderzoek.
Datum uitspraak: 24-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag ambtenaar. Voldoende aannemelijk dat betrokkene het hem verweten plichtsverzuim heeft begaan. Niet is gebleken dat betrokkene zijn gedrag niet kan worden toegerekend.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature