Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken uit 2008 gevonden op het trefwoord bedrijfsopvolging.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

[BW 3:33 en 3:35] Uitleg. Uitleg van begrip "agrarische waarde" in beding omtrent recht van koop van pachter. Vraag of partijen hebben willen aansluiten bij begrip “agrarische...
Datum uitspraak: 19-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. De rechtbank is van oordeel dat eiseres aannemelijk heeft gemaakt dat de voorgenomen splitsing niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of zodanig...
Datum uitspraak: 21-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende woont in België en is enig aandeelhouder van Beheer BV. Beheer BV verkoopt op 9 juli 1999 de beide dochter maatschappijen aan Holding BV, de BV van de beide zoons van...
Datum uitspraak: 9-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Conclusie PG Belanghebbende drijft een melkveehouderij in maatschapsverband, met als medevennoten zijn echtgenote (samen 'de ouders'), zijn zoon en diens echtgenote ('de kinderen'). De...
Datum uitspraak: 28-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Partijen voeren in hoger beroep geen grieven aan tegen de door de rechtbank vastgestelde feiten, zodat het hof hiervan ook in hoger beroep zal uitgaan. Belanghebbende voert in hoger...
Datum uitspraak: 21-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successierecht. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Het uitvoering geven aan een pensioenvoorziening kan niet worden aangemerkt als het drijven van een onderneming. In zoverre is de faciliteit...
Datum uitspraak: 2-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

1. Vermogensetikettering: door een landbouwer verpachte grond bleef keuzevermogen. Op de keuze voor ondernemingsvermogen kon bij verkoop van de grond niet meer worden teruggekomen. 2....
Datum uitspraak: 17-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vergoeding kosten huwelijk worden in casu geacht te strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, voor zover deze kosten zijn toe te rekenen aan...
Datum uitspraak: 1-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vertrouwensbeginsel. Gelijkheidsbeginsel; begunstigend (gepubliceerd) beleid. Dotatie aan voorziening in verband met werknemersopties niet aftrekbaar.
Datum uitspraak: 19-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

artikel 3.6, lid 2, letter a, Wet IB 2001; werkzaamhedentoets per onderneming aanleggen.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature