Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum (x)

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

5.424 Rechterlijke Uitspraken

5.424 rechterlijke uitspraken uit 2008 gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

bestuursrecht militair ambtenarenrecht Ontslag wegens wangedrag militair, toetsingskader. Zie voorts uitspraak in hoger beroep CRvB 29 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM6967 .
Datum uitspraak: 3-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Rust beoordeling van wijze waarop betrokkene heeft gefunctioneerd op voldoende gronden? Bijzondere omstandigheden gedurende beoordelingstijd? Overplaatsingsbeleid.
Datum uitspraak: 3-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering om beoordeling te ondertekenen. Verzoek om beoordeling geweigerd. Door geruime tijdsverloop ziet de Raad aanleiding om de rechtsgevolgen in stand te laten....
Datum uitspraak: 9-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag wegens aanranding, belaging en huisvredebreuk en het zenden van ongewenste e-mails en SMS-berichten aan vrouwen.
Datum uitspraak: 10-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim. Op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting is onvoldoende aannemelijk is dat betrokkene € 300,- heeft weggenomen....
Datum uitspraak: 3-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Is het ontslag kennelijk onredelijk omdat de oorzaak van de ongeschiktheid voor de eigen functie is gelegen in het onzorgvuldig handelen van het college?
Datum uitspraak: 7-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eervol ontslag verleend wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van de betrekking anders dan op grond van ziekten of gebreken.
Datum uitspraak: 11-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet werkzaam binnen het gezagsbereik van minister. Tegen besluit in gevolge art. 8:4, d, Awb geen beroepmogelijk, en dus ook geen bezwaar. Terecht niet-ontvankelijk verklaring....
Datum uitspraak: 7-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens ongeschiktheid dan op grond van ziekten of gebreken. Ontbreken van eigenschappen, mentaliteit en instelling voor op goede wijze vervullen van functie?Concrete gedragingen....
Datum uitspraak: 19-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Besluit bevoegdelijk genomen? Opschorting, intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Afwijzing voorlopige voorziening.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature