Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

311 Rechterlijke Uitspraken

311 rechterlijke uitspraken uit 2007 gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 15 WRO . Vrijstelling en bouwvergunning voor vuurwerkopslagplaats. Voldoende objectieve begrenzing.
Datum uitspraak: 19-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Weigering bouwvergunning en (binnenplanse) vrijstelling; strijd met Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); aantasting woon- en leefmilieu indien nabijgelegen bedrijf door het...
Datum uitspraak: 13-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft bij de voorbereiding van de bouwvergunning niet onderzocht of artikel 52 Woningwet van toepassing is. Nu verweerder ter zitting heeft aangegeven het niet onaannemelijk...
Datum uitspraak: 16-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning voor verpleeghuis met aanleunwoningen. Vrijstelling 19 lid 2 WRO. Aanhoudingsplicht 52 Woningwet.
Datum uitspraak: 18-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onder binnenplanse vrijstelling verleende bouwvergunning voor een ligboxenstal. Stank- en geluidsoverlast. Weigering handhavend op te treden tegen het volgens verzoeker bouwen in strijd...
Datum uitspraak: 28-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De in rubriek 1. genoemde vergunning en vrijstelling zijn verleend om de industriefunctie van de voormalige Curverhallen te kunnen veranderen in winkel- /bijeenkomstfunctie....
Datum uitspraak: 31-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Planschade. Risicoaanvaarding. Gebruiksmogelijkheid. WOZ-waarde
Datum uitspraak: 21-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wijziging bouwaanvraag, aanhoudingsplicht, proceskostenvergoeding.
Datum uitspraak: 7-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Noodschool in Veenendaal en Rhenen. Artikel 19 WRO en bouwvergunning. Ten onrechte geen bodemonderzoek verricht. Ruimtelijke onderbouwing onvoldoende. Tijdelijkheid van de noodschool.
Datum uitspraak: 13-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Staking. Overgang van bedrijfsgebouwen/ondergrond van ondernemingsvermogen naar privé-vermogen. Geen waardedruk wegens zelfbewoning van toepassing omdat bedrijfsgebouwen/ondergrond in...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature