Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

124 Rechterlijke Uitspraken

124 rechterlijke uitspraken uit 2007 gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag. Plichtsverzuim. Niet nakomen afspraken. Niet hervatten na hersteldverklaring.
Datum uitspraak: 22-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Dubbel hoger beroep. Primair strafontslag, subsidiair eervol ontslag. Privé-contacten tussen betrokkene en collega. In ernstige mate grensoverschrijdend gedrag.
Datum uitspraak: 29-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bezit van en/of gebruik van alcohol onder werktijd. De aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde feiten vormen een voldoende basis om de opgelegde disciplinaire straf van...
Datum uitspraak: 22-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag; onevenredigheid; omvang geding; goede procesorde.
Datum uitspraak: 12-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verspreiding van pornografische foto's van ex-partner en collega. Schorsing. Strafontslag.
Datum uitspraak: 8-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Declareren niet gemaakte reiskosten. Ernstig plichtsverzuim maar ontslag is een te zware maatregel.
Datum uitspraak: 18-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kan het strafontslag van betrokkene werkzaam (geweest) als conciërge in rechte stand houden?
Datum uitspraak: 18-1-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Voorschot op een WW-uitkering op nihil gesteld: verwijtbaar werkloos.
Datum uitspraak: 18-1-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verwijtbare werkloosheid. Blijvend gehele weigering van de WW-uitkering.
Datum uitspraak: 11-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tegen de achtergrond van eerdere berisping wegens een eerdere weigering om een dienstopdracht uit te voeren is de opgelegde disciplinaire straf van ontslag niet onevenredig is te achten.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature