Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

155 Rechterlijke Uitspraken

155 rechterlijke uitspraken uit 2007 gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij belanghebbende, een tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeelde drugscrimineel, wordt een bedrag aan contanten ad fl. 250.000,- aangetroffen. De inspecteur rekent dit bedrag tot...
Datum uitspraak: 21-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft een bestuurlijke boete opgelegd gekregen omdat zij Poolse werknemers arbeid heeft laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Eiseres heeft een schildersbedrijf...
Datum uitspraak: 16-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar in boetezaak terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding omdat falend toezicht op werknemer voor risico van werkgever komt.
Datum uitspraak: 5-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Administratie verworpen. Compromis ten aanzien van de na te heffen omzetbelasting.
Datum uitspraak: 12-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op grond van art. 67d AWR kan bij primitieve aanslag alleen dan een vergrijpboete worden opgelegd wanneer sprake is van opzet, waaronder begrepen voorwaardelijke opzet. In casu kan...
Datum uitspraak: 30-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende verzoekt het Hof de uitspraak van het Hof nummer 02/02380 en het arrest van de Hoge Raad 1 december 2006, nummer 42.145, te herzien. Het Hof overweegt dienaangaande als...
Datum uitspraak: 28-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende met toepassing van het gelijkheidsbeginsel recht heeft op toepassing van het verlaagde tarief met betrekking tot haar winst voor...
Datum uitspraak: 11-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I: Heeft belanghebbende voor het jaar 2001, mede om reden van redelijkheid en billijkheid zoals hij aangeeft, recht op aftrek van...
Datum uitspraak: 11-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De heer X heeft in zijn aangiften geclaimd, dat hij de premies voldeed. Op de vraag van de Inspecteur om dat te bewijzen heeft hij naar de teksten op bijgevoegde polisbladen verwezen met...
Datum uitspraak: 3-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gesteld noch gebleken is dat het voordeel bestaande uit het om niet cederen van toekomstige huurtermijnen bij de aandeelhouder in het jaar van cessie als winst uit onderneming...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature