Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken uit 2007 gevonden op de trefwoorden abstracte en schadeberekening.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan de verklaringen van [geïntimeerde] zelf en zijn levenspartner [A.] kent het hof nauwelijks waarde toe aangezien zij beiden belang hebben bij toekenning van schadevergoeding aan...
Datum uitspraak: 26-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In dit kort geding staat vast dat gedaagde zonder toestemming van eisers vier bomen (sparren) heeft omgezaagd die zich op het perceel van eisers bevonden. Eisers betwisten de stelling...
Datum uitspraak: 12-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

''(...) De verdere beoordeling Bij vonnis van 20 april 2005 heeft de rechtbank de heer drs. M. van der Eijk benoemd tot deskundige met de opdracht om – op basis van door de rechtbank...
Datum uitspraak: 21-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid bank in verband met verliezen in beleggingen door client; eigen schuld van client begroot op 50%; eigen initiatief van client om niet gespreid te beleggen; onvoldoende...
Datum uitspraak: 4-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij brief van 16 maart 2005 heeft [wederpartij] bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op zijn verzoek om schadevergoeding.
Datum uitspraak: 14-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitgebreid vonnis hoe de schade begroot moet worden en de samenwerking moet worden afgewikkeld nadat aan de duurovereenkomst tussen twee glashandelaren een einde is gekomen.
Datum uitspraak: 19-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Abstracte of concrete schadeberekening? Het hof verwerpt het betoog van de curator dat de rechtbank de aan te leggen maatstaf heeft miskend. In het onderhavige geval is niet louter...
Datum uitspraak: 11-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

vervroegde aflossing scheepshypotheek
Datum uitspraak: 16-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Buurman heeft een groot aantal keren water in de schoorsteen van een pottenbakkerij laten stromen, totdat de machine stopte. Voor smartegeld is wettelijk vereist dat de veroorzaker het...
Datum uitspraak: 19-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De kernvraag is hoe de korting die CARe pleegt te geven aan De Lage Landen gezien moet worden in de verhouding tussen De Lage Landen en Reaal. Bij de beantwoording komt allereerst de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature