Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

120 Rechterlijke Uitspraken

120 rechterlijke uitspraken uit 2006 gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Herziening ouderdomspensioen AOW vanwege gezamenlijke huishouding. Ingangsdatum herziening.
Datum uitspraak: 19-5-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Begrip verzorger. Wijziging van de grondslag voor de ontzegging van kinderbijslag in hoger beroep. Processueel belang.
Datum uitspraak: 18-5-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kinderbijslag geweigerd. Is betrokkene verzekerd voor de AKW? Gezien stempels in paspoort verblijft betrokkene 6 tot 10 maanden per jaar in Marokko.
Datum uitspraak: 11-8-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Nabestaandenuitkering met terugwerkende kracht ingetrokken wegens verstrekken onjuiste en onvolledige inlichtingen. Overleden echtgenoot werkzaam in buitenland en niet-verzekerd...
Datum uitspraak: 15-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Recht op bijstand niet vast te stellen. Tekortgeschoten in nakoming van inlichtingenverplichting. Geldleningen onvoldoende verifieerbaar.
Datum uitspraak: 25-8-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Is terecht kinderbijslag geweigerd omdat betrokken zoon in Peru woonachtig is?
Datum uitspraak: 23-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. Svb dient nieuw besluit inzake het recht op kinderbijslag te nemen.
Datum uitspraak: 23-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. Terugvordering onverschuldigd betaalde kinderbijslag. Herhaalde aanvraag. Geen sprake van nieuw gebleken feiten of omstandigheden.
Datum uitspraak: 23-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Is terecht kinderbijslag geweigerd omdat het kind op de peildata van het derde en vierde kwartaal niet als werkloos kind in de zin van de Algemene kinderbijslagwet (AKW) kon worden...
Datum uitspraak: 23-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. Kan het beleid van de Svb gehanteerde "3-maanden eis" rechtens kan standhouden?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature