Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

68 Rechterlijke Uitspraken

68 rechterlijke uitspraken uit 2006 gevonden op het trefwoord erfenis.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Betrokkene heeft blijk gegeven van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Voorafgaande aan bijstandsaanvraag is het beschikbare vermogen...
Datum uitspraak: 21-12-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Juistheid vermogensvaststelling oorlogsgetroffene.
Datum uitspraak: 19-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Overschrijding vermogensgrens. Naderhand verkregen middelen. Terugvordering bijstandsuitkering.
Datum uitspraak: 23-8-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Huwelijksvermogensrechtelijke zaak. Benoeming van de notaris door de rechtbank in stand gelaten. Notaris krijgt wel een meeromvattende opdracht ex artikel 677 Rv. met benoeming van...
Datum uitspraak: 27-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beloning bewindvoerder
Datum uitspraak: 13-4-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De periode van voorlopige voorzieningen telt niet mee voor de termijn van 15 jaar (r.o. 4.6 e.v.). Er is geen sprake van terugval in het inkomen van de vrouw bij een einde van de...
Datum uitspraak: 3-4-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek WSNP. Betreft tweede verzoek. Eerste keer WSNP beeindigd omdat betalingen wegens ontvangst erfenis konden worden hervat. Nu gegronde vrees dat verzoeker zal trachten...
Datum uitspraak: 16-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing omzettingsverzoek ex-ondernemer wegens sterk oplopen bankschuld zonder afdoende verklaring en benadeling schuldeisers door onverplichte overdracht aandeel in woning aan...
Datum uitspraak: 14-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beëindigen schuldsaneringsregeling met schone lei; nog te ontvangen erfenis aangemerkt als nagekomen bate.
Datum uitspraak: 20-10-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding, Verdeling huwelijksgemeenschap (echtelijke woning, onroerende zaak in Tsjechië, auto's, inboedel woning in Tsjechië, aandelenportefeuilles, verzekeringen, banktegoeden,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature