Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

133 Rechterlijke Uitspraken

133 rechterlijke uitspraken uit 2006 gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 6-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijke strafontslag niet onevenredig te achten aan het plichtsverzuim.
Datum uitspraak: 21-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering: verwijtbaar werkloos. Geen, althans onvoldoende, rechtvaardiging om op het einde van het dienstverband aan te sturen.
Datum uitspraak: 3-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Penitentiair inrichtingsmedewerker. Onvoorwaardelijk strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim zoals invoeren mobiele telefoon tegen betaling, smokkelen alcohol en drugs.
Datum uitspraak: 10-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Fraude en bedreiging door ambtenaar. Opgelegde straf van ontslag niet onevenredig gelet op de aard en de ernst van het gepleegde plichtsverzuim.
Datum uitspraak: 10-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eervol ontslag op grond van ongeschiktheid voor de vervulling van de betrekking wegens ziekte. Is herplaatsingsonderzoek voldoende zorgvuldig geweest?
Datum uitspraak: 15-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag uit de militaire dienst verleend wegens wangedrag. Disciplinaire straf van ontslag niet onevenredig.
Datum uitspraak: 8-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Exploitatie hennepkwekerij. Ongevraagd ontslag.
Datum uitspraak: 8-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Omdat niet is komen vast te staan dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim ontbrak de bevoegdheid om betrokkene op de gehanteerde grond te straffen.
Datum uitspraak: 5-7-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

WW-uitkering blijvend geheel geweigerd op grond van verwijtbare werkloosheid. Ongewenst gedrag dat beƫindiging van de dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben.
Datum uitspraak: 5-7-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos: voorzienbaar dat het gedrag jegens de werkgever ontslag tot gevolg zou kunnen hebben.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature