Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken uit 2006 gevonden op het trefwoord bedrijfsopvolging.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-4-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Of bij de bepaling van het voordeel dat op grond van artikel 8, lid 1, aanhef en onderdeel b, van de Wet IB 1964 niet tot de winst behoort, moet worden uitgegaan van de waarde in het...
Datum uitspraak: 29-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successierecht. Uitstel en kwijtscheldingsfaciliteit. Is gedeelte van de waarde van de aandelen toe te rekenen aan zogenoemde overtollige liquiditeiten?
Datum uitspraak: 29-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successierecht Canadese erfgenaam heeft geen recht op toepassing van de voorwaardelijke kwijtscheldingsfaciliteit en op uitstel van betaling.
Datum uitspraak: 29-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successie. Uitleg van de voorlopige kwijtscheldingsfaciliteit en uitstel van betaling inzake successierechtaanslagen.
Datum uitspraak: 3-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schenking. Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Beschikking uitstel van betaling voor de conserverende aanslag recht van schenking 2002. Verzoek om vergoeding van de kosten in de bezwaarfase....
Datum uitspraak: 28-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat de uitstelregeling van artikel 25 van de Invorderingwet, uitstel van betaling van belasting over aanmerkelijk belangwinst in opvolgingssituaties, enkel...
Datum uitspraak: 11-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Terbeschikkingstelling van vermogen, artikel 3.92 van de Wet IB 2001 In het kader van bedrijfsopvolging is belanghebbende gaan participeren in het bedrijf van haar werkgever. Zij heeft...
Datum uitspraak: 8-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overdrachtsbelasting Terzake van de verkrijging van gronden doet belanghebbende tevergeefs een beroep op de landbouwstructuurvrijstelling, aangezien niet is voldaan aan het...
Datum uitspraak: 19-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen erven over verdeling nalatenschap waarin een agrarisch bedrijf dat krachtens overnemingsbeding in vof-akte van vader met zoon aan die zoon wordt geleverd tegen waarde in...
Datum uitspraak: 30-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering van cliƫnt c.s. tegen accountant en belastingadviseurop op grond van wanprestatie en onrechtmatige daad. In dit geval was er geen verplichting te adviseren omtrent fiscale...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature