Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

57 Rechterlijke Uitspraken

57 rechterlijke uitspraken uit 2006 gevonden op de trefwoorden auteursrechtelijke en bescherming.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 30-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Damesmodel schoen Mexx niet auteursrechtelijk beschermd. Géén sprake van slaafse nabootsing
Datum uitspraak: 14-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beneluxmerken Stolichnaya en Moskovskaya (wodka); rechtsovergang onder algemene titel bij privatisering Russische staatsonderneming; goede trouw; nietigheid ex art 14 bis BMW,...
Datum uitspraak: 20-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gebruik logo's. Het Jaguar-logo is een werk in de zin van de Auteurswet. Het Poema-logo stemt dermate overeen met het Jaguar-logo dat een vermoeden van ontlening gewettigd is. De als...
Datum uitspraak: 12-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wil er met betrekking tot de onderhavige foto sprake zijn van een werk als bedoeld in art. 1 Auteurswet, dan is vereist dat de desbetreffende creatie een eigen oorspronkelijk karakter...
Datum uitspraak: 23-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Op de door eisers ontworpen en verhandelde bakfiets, die speciaal is ontworpen voor het vervoer van kinderen, rust auteursrecht. Gedaagden brengen een praktisch identieke fiets op de...
Datum uitspraak: 31-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 12 Auteurswet, art. 5 lid 3 EEX-Vo. Rechtsmacht Nederlandse rechter, hangt o.m. af van de vraag of sprake is van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de beweerdelijk...
Datum uitspraak: 21-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gebruik van het merk "Wuppie" in een op zich zelf onschuldig liedje onder de onderhavige omstandigheden toch te beschouwen als aantasting van het merk als bedoeld in artikel 13 sub A lid...
Datum uitspraak: 15-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Geschil tussen een buiten iedere gemeenschap gehuwde vrouw met kinderen en de curator van haar echtgenoot over de vraag of uit levensverzekeringpolissen...
Datum uitspraak: 27-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een fabrikant van meisjesjurken is van mening dat een in haar opdracht ontworpen jurk wordt nagemaakt. De voorzieningenrechter oordeelt dat de van oorsprong in Engeland op de markt...
Datum uitspraak: 15-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Exploitatie van zoekmachine, gericht op mp3-muziekbestanden, is niet zonder meer onrechtmatig. Echter structureel gebruik gemaakt van de beschikbaarheid op internet van ongeautoriseerde...