Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

250 Rechterlijke Uitspraken

250 rechterlijke uitspraken uit 2005 gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Voordeel bouwrecht vormt een nagekomen bedrijfsbate.
Datum uitspraak: 7-7-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Niet aannemelijk is dat een half uur is besteed aan werkzaamheden in het kader van nasporingen in het provinciaal archief, niet zijnde het schonen van dossiers in het kader van de WOB....
Datum uitspraak: 26-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tussenvonnis in civiele zaak, aangespannen door individuele partijen die stellen slachtoffer van de vuurwerkramp in Enschede te zijn, over de aansprakelijkheid voor de vuurwerkramp....
Datum uitspraak: 1-4-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft de door eiseres gevraagde bouwvergunning voor het verhogen en verplaatsen van de schoorsteen van haar slachtafvalverwerkingsbedrijf geweigerd wegens strijdigheid met het...
Datum uitspraak: 6-4-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan de orde is de vraag of verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de bouwvergunning die door [vergunninghoudster] was aangevraagd, van rechtswege is verleend.
Datum uitspraak: 29-6-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Actueel belang? Niet van belang of plannen voor FOC Etten-Leur verloren gaan als FOC Roosendaal tot stand komt, maar of die plannen dan zonder meer kunnen worden uitgevoerd. Gebondenheid...
Datum uitspraak: 11-10-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning en vrijstelling op grond van art. 19 WRO ten behoeve van schapenschuur. Bouwvergunning afgegeven voor andere locatie dan aangevraagd. Aanhoudingsplicht op grond van art....
Datum uitspraak: 3-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

bouwvergunning / vrijstelling ex artikel 19, lid 2, WRO
Datum uitspraak: 14-8-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning voor tankstation op perceel dat ligt in Ecologische Hoofdstructuur blijft in stand.
Datum uitspraak: 3-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling en bouwvergunning voor overkapping en plaatsen zeecontainer t.b.v. bandenhandel. Verouderd bestemmingsplan. Bouwvergunning voldoet aan milieunormen. VNG-brochure "Bedrijven...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature