Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

107 Rechterlijke Uitspraken

107 rechterlijke uitspraken uit 2005 gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-1-2005
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vervolg op HR 5 september 2003 LJN AF6609. Partijen hebben inmiddels een akkoord bereikt. Door partijen wordt gezamenlijk een nieuwe bankrekening geopend zijnde de zogenaamde...
Datum uitspraak: 11-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Dubbel hoger beroep. Verblijf kinderen in buitenland. Onderhoudsbijdrage.
Datum uitspraak: 18-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herziening, terugvordering en verrekening kinderbijslag. Niet langer volgen van dezelde opleiding.
Datum uitspraak: 4-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om herziening afgewezen omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb .
Datum uitspraak: 4-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is terecht kinderbijslag geweigerd omdat betrokkene niet verzekerd was ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet?
Datum uitspraak: 11-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering kinderbijslag. Hoogte aflossing per maand.
Datum uitspraak: 11-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanspraak op kinderbijslag over het derde kwartaal ten behoeve van kind, dat in het daaraan voorafgaande kwartaal 16 jaar is geworden. Tussen partijen is in geschil of voor het derde...
Datum uitspraak: 28-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking van het recht op kinderbijslag. Opschorting van het recht op kinderbijslag. Terugvordering onverschuldigd betaalde kinderbijslag. Ambtsbericht. Beschikbare gegevens bieden...
Datum uitspraak: 4-2-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Recht op kinderbijslag met terugwerkende kracht. Invulling van het begrip bijzonder geval. Maatregelen nemen om recht veilig te stellen.
Datum uitspraak: 1-4-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herzienings-, intrekkings- en terugvorderingsbesluiten met betrekking tot de toegekende toeslag ingevolge de TW. Inkomsten echtgenote. Duurzaam gescheiden leven.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature