Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

92 Rechterlijke Uitspraken

92 rechterlijke uitspraken uit 2005 gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 8-4-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser, directeur sector grondzaken, wordt onzorgvuldig, ondeskundig en frauduleus handelen verweten. De door B&W verweten gedragingen worden niet alle door de de feiten ondersteund en...
Datum uitspraak: 6-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk strafontslag penitentiair inrichtingswerker ondermeer vanwege het binnen de inrichting brengen van softdrugs in de vorm van joints ten behoeve van een of meerdere...
Datum uitspraak: 6-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag penitentiair inrichtingswerker wegens ongeschiktheid.
Datum uitspraak: 3-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is betrokkene terecht ontslagen omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan herhaaldelijke werkweigering?
Datum uitspraak: 14-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toewijzen van het verzoek om voorlopige voorziening. Er is onvoldoende basis voor een ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door betrokkene beklede ambt.
Datum uitspraak: 24-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Omvang van het door betrokkene gepleegde plichtsverzuim moet als zodanig ernstig worden beoordeeld, dat het gegeven strafontslag naar...
Datum uitspraak: 10-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing verzoek om voorlopige voorziening. Omdat de aangevallen uitspraak met zich brengt dat het dienstverband van gedaagde moet worden hersteld is sprake van een voldoende...
Datum uitspraak: 17-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag medewerker bij het RDW-keuringsstation wegens ernstig plichtsverzuim.
Datum uitspraak: 30-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag uit de eerdere dienstbetrekking in beschouwing genomen: weigering WW-uitkering; verwijtbaar werkloos.
Datum uitspraak: 14-4-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schorsing in afwachting van ontslagprocedure. Geen hoorzitting gehouden. Hield marktmeester/controleur zich aan controle voorschriften en hield hij zijn administratie correct bij?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature