Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

98 Rechterlijke Uitspraken

98 rechterlijke uitspraken uit 2005 gevonden op het trefwoord betalingsonmacht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Invordering. Aansprakelijkstelling is niet terecht, aangezien sprake is van een tijdige melding van betalingsonmacht en geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Datum uitspraak: 23-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Mededelingsplicht artikel 36 Invorderingswet 1990 . Beroep ongegrond verklaard.
Datum uitspraak: 12-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheidsstelling bestuurder (of daarmee gelijkgestelde) voor premieschuld werknemersverzekeringen.
Datum uitspraak: 2-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

''(...) Eiseres stelt daartoe dat gedaagde jegens haar toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de daardoor door eiseres geleden en nog te lijden schade, zowel...
Datum uitspraak: 11-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geding is de vraag of het hoger beroep van opposant terecht niet-ontvankelijk is verklaard vanwege het niet betalen van het griffierecht.
Datum uitspraak: 6-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Agentuurovereenkomsten: 15% van de provisiebedragen aangemerkt als vergoeding voor autokosten. Autokostenvergoeding aangemerkt als premieplichting loon. Grove schuld. Matiging...
Datum uitspraak: 23-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betalingsonmacht. Verzoek vrijstelling griffierecht
Datum uitspraak: 9-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

WW-uitkering toegekend ter waarde van de vakantierechten, risico-en pensioenpremies. Is korting van 30% in verband met een benadelinghandeling terecht? Had betrokkene werkgever moeten...
Datum uitspraak: 24-2-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Hoofdelijk aansprakelijk voor onbetaald gelaten premies ingevolge de sociale verzekeringswetten. Niet geheel tegemoet gekomen aan bezwaar. Toepassing artikelen 6:18 en 6:19 Awb.
Datum uitspraak: 2-3-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is terecht afwijzend beslist op de aanvraag van betrokkene om overname van loondoorbetaling op grond van hoofdstuk IV van de WW?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature