Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

71 Rechterlijke Uitspraken

71 rechterlijke uitspraken uit 2005 gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-4-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende kan niet de omvang van de verliezen die geleden zijn vóór 1999 nu alsnog in het geding brengen; de omvang daarvan is immers definitief geworden met het onherroepelijk...
Datum uitspraak: 28-9-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schadevergoeding. '...Gedaagde is aansprakelijk voor de schade die eiser door de van op het schip Star Gran heeft geleden. Gran Inc. is vervolgens in de gelegenheid gesteld zich bij akte...
Datum uitspraak: 19-5-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Directeur/aandeelhouder. Persoonlijke vennootschap.
Datum uitspraak: 12-4-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is verweerder in de bestreden beslissing erin geslaagd de factor 1,3% draagkrachtig en ondubbelzinnig te onderbouwen.
Datum uitspraak: 10-10-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitgaven levensonderhoud kinderen. Vrije bewijsleer. Niet aannemelijk dat dochter in Pakistan behoeftig is. Verklaringen van ondersteuner dan wel ondersteunde vormen geen bewijs....
Datum uitspraak: 6-7-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende werkt in 2002 een aantal maanden in Azerbeidjzan en in de VAE. Tussendoor verblijft hij in Nederland. Daar werkt hij niet. Belanghebbende heeft voor zijn buitenlandse...
Datum uitspraak: 13-7-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

3.1. Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de door de in Nederland gevestigde dochter aan de in België gevestigde moeder binnen de fiscale eenheid betaalde rente ten...
Datum uitspraak: 25-11-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Deelnemerschapslening. Kapitaalverschaffing. Deelnemingsvrijstelling. Mede-ondernemerschap.
Datum uitspraak: 23-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

"De met een verhanging in de zin van art. 10a, lid 2, onderdeel b Vpb samenhangende dotatie aan een lijfrenteverplichting acht de rechtbank niet aftrekbaar. Enig aandeelhouder (Z),...
Datum uitspraak: 1-11-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De in art. 13, lid 1, (in de tot 1 januari 2004 geldende tekst) Wet Vpb 1969 neergelegde beperking van kosten van een niet-EU-deelneming komt in strijd met de vrijheid van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature