Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

84 Rechterlijke Uitspraken

84 rechterlijke uitspraken uit 2005 gevonden op het trefwoord architect.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Gezagsverhouding niet aangetoond.
Datum uitspraak: 12-7-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De bijdrage van het Europees Parlement aan het vrijwillig pensioen van belanghebbende is belast. Er is geen sprake van opgewekt vertrouwen. Een oogmerk van begunstigende behandeling is...
Datum uitspraak: 13-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen vrijstelling ex art. 19 WRO en bouwvergunning voor woontoren. Tegenadvies welstand door omwonenden eerst in beroep overgelegd. Beroep ongegrond verklaard.
Datum uitspraak: 8-9-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afghanistan / intrekking verblijfsvergunning asiel / artikel 1F VSV / ambtsbericht. Verweerder heeft besloten tot intrekking van de aan eisers verleende verblijfsvergunning asiel voor...
Datum uitspraak: 15-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting Activering van verbouwingskosten en afschrijving daarop ter zake van een tot het privé-vermogen behorend pand is niet toegestaan aangezien geen sprake is van een...
Datum uitspraak: 4-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hoogte van de voor het indienen van een bouwvergunning verschuldigde leges. In geschil is de vraag of sprake was van een nieuwe aanvraag, dan wel uitsluitend bedoeld was een eerdere...
Datum uitspraak: 12-5-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 14 OESO modelverdrag: de belastingheffing over de inkomsten van een Nederlandse Europarlementarier is toegewezen aan Belgie en Frankrijk en niet aan Nederland.
Datum uitspraak: 9-9-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Naheffingsaanslag in de omzetbelasting. Staat tegenover het in de overeenkomst van 18 november 1994 genoemde bedrag van fl. 1.190.000,= slechts één prestatie van belanghebbende en de...
Datum uitspraak: 7-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer (hierna: het college) aan LUX Architecten (thans Zicht Architecten) vrijstelling als...
Datum uitspraak: 18-5-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vaals (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature