Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

184 Rechterlijke Uitspraken

184 rechterlijke uitspraken uit 2005 gevonden op het trefwoord aannemer.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-5-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

''(...) [eisers] stelt door het handelen van [gedaagden] schade te hebben geleden en vordert thans vergoeding van de kosten van een vervangende keuken ad € 10.166,--, de kosten van het...
Datum uitspraak: 25-11-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Niet-concurrentiebeding in de zin van EG-verordening 2790/1999. De overeenkomst tussen partijen heeft de strekking de mededinging te beperken, terwijl de uitzondering van artikel 7 Mw...
Datum uitspraak: 20-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onderaanneming. Hoofdelijk aansprakelijkheid voor verschuldigde premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten.
Datum uitspraak: 20-1-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid voor onbetaald gebleven premies sociale verzekeringswetten van onderaannemer, welke in staat van faillissement is verklaard.
Datum uitspraak: 12-5-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In verband met verzoek deblokkering G-rekening heeft looncontrole plaastgevonden. Loonbetalingen aan werknemers die niet in loonadministratie zijn verantwoord. Zijn correctie- en...
Datum uitspraak: 17-6-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzekeringsplicht eenmansbedrijfjes als onderaannemers in kassenbouw.
Datum uitspraak: 6-7-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering WW-uitkering. Omvang werkzaamheden als zelfstandige.
Datum uitspraak: 14-12-2005
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag uit hoofdelijkheid terzake van hypothecaire geldleningen te beschouwen als een verzoek om nevenvoorziening in de zin artikel 827 wetboek van burgerlijke rechtsvotdering. Dient de...
Datum uitspraak: 5-4-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schorsing en vervolgens ongevraagd ontslag als disciplinaire straf wegens ernstig plichtsverzuim van ambtenaar die wordt verweten te nauwe contacten met bouwbedrijven te hebben...
Datum uitspraak: 22-6-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schorsing, inhouding bezoldiging, afwijzing FPU-ontslag, opnemen roostervrije tijd, ongevraagd ontslag als disciplinaire straf. Omkoping ambtenaar door bouwbedrijven.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature