Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

477 Rechterlijke Uitspraken

477 Kort geding uitspraken uit 2004 gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-12-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot afgifte van een kopie van de geluidsopname van een zitting op 23 oktober 2003 van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Leeuwarden. Er zijn geen dwingende rechtsregels...
Datum uitspraak: 15-10-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Niet tijdig ingeroepen voorkeursrecht.
Datum uitspraak: 16-12-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kinderontvoering; een zoon van 7 jaar oud, geboren uit een relatie tussen een Nederlanse vrouw en een Tunesische man, wordt door de man meegenomen naar Tunesië. Een vonnis in kort...
Datum uitspraak: 21-10-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 22 juncto 25 Vo-B1 Nederlandse rechter niet bevoegd in zake een gevorderde medewerking tot levering van een in België gelegen onroerende zaak.
Datum uitspraak: 11-11-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Alimentatieplichtige vader dient de door hem ontvangen kinderbijslag in beginsel geheel door te betalen aan de verzorgende ouder. In de onderhavige zaak is dit niet anders nu aangenomen...
Datum uitspraak: 23-1-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Op grond van artikel 1:253b juncto 1:247 BW behoort een kind, waarvan de moeder alleen het gezag heeft, behoudens in casu niet gebleken bijzondere omstandigheden, zijn verblijfplaats bij...
Datum uitspraak: 25-2-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitgeprocedeerde asielzoekers die vallen onder het regime van de oude Vreemdelingenwet. Daarmee behoren zij tot een groep van circa 26.000 personen waaromtrent in de samenleving...
Datum uitspraak: 2-9-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inzake veel voorkomende procedure (dwangsom bij omgangsregeling). Geen afwijking van de hoofdregel van art. 99 Rv.
Datum uitspraak: 14-4-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

trefwoorden: kantonzaak, kort geding, vordering tot tewerkstelling toegewezen.
Datum uitspraak: 12-2-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres vordert formalisering koop-/aannemingsovereenkomst met betrekking tot nieuwbouwwoning op het Schermereiland. Gedaagde bestrijdt de vordering, stellende dat aan eiseres geen recht...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature