Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

284 Rechterlijke Uitspraken

284 rechterlijke uitspraken uit 2004 gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling19, eerste lid, WRO en bouwvergunning voor de bouw van 27 woningen. Mogelijke nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering van eisers. Het bestreden besluit is niet voorbereid...
Datum uitspraak: 3-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

onrechtmatig handelen Staat onjuiste registratie bij Bureau Heffingen mestproductierechten.
Datum uitspraak: 20-7-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schorsing bouwvergunning vleeskuikenstal wegens strijd met het Bouwbesluit (brandveiligheid).
Datum uitspraak: 11-5-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De weigering om met toepassing van een in het bestemmingsplan gegeven mogfelijkheid tot wijziging van dit plan ten behoeve van de vestiging van een agrarisch bouwperceel, is in casu niet...
Datum uitspraak: 9-2-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekers hebben spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening hangende bezwaarprocedure tegen verleende vrijstelling ex artikel 19, tweede lid, WRO en bouwvergunning eerste fase....
Datum uitspraak: 21-10-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voldoende objectieve begrenzing van de vrijstellingsmogelijkheid. Uitspraak in hoger beroep bevestigd ; LJN AT7478 .
Datum uitspraak: 25-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betreft verzoek om opheffing van een voorlopige voorziening, inhoudend de schorsing van de verlening van vrijstelling en bouwvergunning voor het oprichten van een vuurwerkopslag. Verzoek...
Datum uitspraak: 1-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vergroting van argrarische bedrijfsgebouwen vindt plaats zonder milieu- en bouwvergunning. Gemeente weigert op verzoek omwonende bouwstop op te leggen. Rechter gelast gemeente hiertoe...
Datum uitspraak: 14-9-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bouw van agrarische bedrijfsgebouwen zonder over bouwvergunning en milieuvergunning te beschikken. Weigering van B&W om -op verzoek van omwonende- een bouwstop op te leggen. Bij wijze...
Datum uitspraak: 18-2-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 maart 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling, als bedoeld in artikel 19,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature