Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

49 Rechterlijke Uitspraken

49 rechterlijke uitspraken uit 2004 gevonden op de trefwoorden auteursrechtelijke en bescherming.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 8-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De enkele omstandigheid dat een parfum wat betreft een aantal algemeen omschreven kenmerken zou passen binnen een bestaande stijl of traditie is onvoldoende om te besluiten dat de...
Datum uitspraak: 12-8-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Als meest verstrekkend verweer tegen de vordering van de gemeente heeft Casema aangevoerd dat de bepalingen in de overeenkomst omtrent de tarieven (hierna tezamen: de tarief-clausules)...
Datum uitspraak: 28-9-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Zoals hiervoor overwogen, is het hof van oordeel dat het ledikant 'Houston' een andere algemene indruk wekt dan het gedeponeerde ledikant. Het hof verbindt hieraan de conclusie dat er...
Datum uitspraak: 18-2-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Plagiaat van confectiekleding is inbreuk op auteursrecht. Falende actie uit hoofde van slaafse nabootsing als vangnet indien op de kleding geen auteursrecht rust.
Datum uitspraak: 4-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak in de zaak Jan de Jongstichting tegen het college van Burgemeester en Wethourders van de Gemeente Almelo betreffende de sloopvergunning van de Willibrordkerk en het daarbij...
Datum uitspraak: 4-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak in de zaak van de Jan de Jongstichting tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo betreffende de sloopvergunning van de Willibrordkerk en het...
Datum uitspraak: 16-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Modellen tuinstoelen vertonen zoveel gelijkenis dat van onrechtmatig handelen sprake is.
Datum uitspraak: 15-12-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

TV-format dat niet auteursrechtelijk is beschermd, komt ook niet in aanmerking voor bescherming als "eenlijnsprestatie".
Datum uitspraak: 23-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Auteursrecht; X stelt schade te hebben geleden door de auteursrechtinbreuken en het anderszins onrechtmatig handelen van de Universiteit, welke schade bestaat uit gemiste...
Datum uitspraak: 10-3-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan de orde is eerst de vraag of StoneAdvise zich op volledige auteursrechtelijke bescherming ten aanzien van haar productiegegevens kan beroepen. Die vraag moet ontkennend worden...