Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

83 Rechterlijke Uitspraken

83 rechterlijke uitspraken uit 2004 gevonden op het trefwoord architect.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-1-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Privaatrechtelijke dienstbetrekking van statutaire directeuren. Administratieve boete van 25 %.
Datum uitspraak: 12-8-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onderhavig geschil ziet op de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluit betreffende het opleggen van een last onder dwangsom wegens bouwen in afwijking van een verleende...
Datum uitspraak: 2-3-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het beroep tegen een (handhaving van een) monumentenvergunning heeft opschortende werking. De voorzieningenrechter kan deze opschorting op verzoek van een belanghebbende opheffen....
Datum uitspraak: 21-1-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

verweerder aan vergunninghouders bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning aan de [adres] te [woonplaats] door middel van een kapconstructie. Uitspraak in hoger beroep...
Datum uitspraak: 30-1-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft aan vergunninghoudster bouwvergunning verleend, onder gelijktijdige verlening van vrijstelling ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening...
Datum uitspraak: 17-3-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Een bouwvergunning eerste fase is verleend voor het vergroten van woningen. Beroep door omwonenden.
Datum uitspraak: 15-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning en vrijstelling ex art. 19, tweede lid, WRO verleend voor een woning. De voor de woning geldende maximale inhoudsmaat heeft in dit geval betrekking op enkel het...
Datum uitspraak: 20-8-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting; landbouwvrijstelling. In geschil is welk deel van de koopsom van een boerderij is toe te rekenen aan de grond. Hof volgt de splitsing van de koopsom in de akte van...
Datum uitspraak: 30-3-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

aanslag vennootschapsbelasting 1998; heeft belanghebbende met recht ter zake van de boekwinst op het pand een vervangingsreserve gevormd.
Datum uitspraak: 9-3-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Driebergen-Rijsenburg (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, tweede...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature