Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

47 Rechterlijke Uitspraken

47 rechterlijke uitspraken uit 2004 gevonden op het trefwoord arbeidsconflict.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 13-10-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheid op grond van artikel 30, eerste lid, aanhef en onder a, van de WAO . Stond voldoende vast dat betrokkene bij aanvang van zijn werk al volledig arbeidsongeschikt was?
Datum uitspraak: 24-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag en de daaraan verbonden ontslaguitkering.
Datum uitspraak: 22-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Berekening arbeidsongeschiktheidspercentage. De aan de schatting ten grondslag liggende functies vertegenwoordigen ieder op zich en ook gezamenlijk voldoende arbeidsplaatsen.
Datum uitspraak: 5-8-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Na ziekmelding en spoedcontrole is geweigerd om de bezoldiging aan betrokkene uit te betalen. Strafontslag betrokkene wegens zeer ernstig plichtsverzuim.
Datum uitspraak: 18-8-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schatting WAOCON. Terugvordering onverschuldigd betaalde uitkering.
Datum uitspraak: 22-7-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kon het dienstverband met betrokkene onder toepassing van artikel 28, tweede lid, aanhef en onder c, van de WSW worden be Ć«indigd?
Datum uitspraak: 15-7-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Premies en boetes ter zake van niet verantwoorde (zwarte) loonbetalingen.
Datum uitspraak: 14-12-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering WAO omdat betrokkene niet meer zodanig beperkt was dat hij daardoor ongeschikt was tot het verrichten van zijn werk.
Datum uitspraak: 14-12-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is terecht geweigerd betrokkene in aansluiting op de wettelijke wachttijd van 52 weken in aanmerking te brengen voor een uitkering ingevolge de Wet op de...
Datum uitspraak: 9-12-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is de bezoldiging van betrokkene terecht teruggebracht tot 80% omdat hij gedurende 18 maanden wegens ziekte was verhinderd zijn werkzaamheden te verrichten?