Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum (x)

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

4.326 Rechterlijke Uitspraken

4.326 rechterlijke uitspraken uit 2004 gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 23-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 mei 2002 heeft de Staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris) een aanvraag van [de vreemdeling] om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde...
Datum uitspraak: 30-1-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 november 2002 heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (hierna: de minister) de aan appellant verleende verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd...
Datum uitspraak: 4-3-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tekortgeschoten bij reïntegratie en dus schadeplichtig?
Datum uitspraak: 24-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verschoningsgerechtigde raadsman als verdachte. Uitluisteren van telefoongesprekken tussen een raadsman en diens client. Het hof verwerpt het beroep op niet-ontvankelijkheid van het...
Datum uitspraak: 29-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

1) Een rolzitting is geen openbare behandeling in de zin van de Lar; aangezien partijen niet uitdrukkelijk hebben ingestemd met het achterwege laten van een openbare behandeling, is de...
Datum uitspraak: 29-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

1) Een rolzitting is geen openbare behandeling in de zin van de Lar; aangezien partijen niet uitdrukkelijk hebben ingestemd met het achterwege laten van een openbare behandeling, is de...
Datum uitspraak: 7-9-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / Artikel 51 lid 1 LIB / Belastingjaar 1995-1998 Onterecht ingediend bezwaarschrift moet door de inspecteur als beroepschrift aangemerkt worden en binnen 14 dagen aan...
Datum uitspraak: 25-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling19, eerste lid, WRO en bouwvergunning voor de bouw van 27 woningen. Mogelijke nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering van eisers. Het bestreden besluit is niet voorbereid...
Datum uitspraak: 19-10-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Douaneambtenareb zijn op grond van art. 17 Douanewet bevoegd tot lijfsvisitatie, maar niet bevoegd om onderzoek te plegen in het lichaam door de holtes van het onderlichaam te schouwen....
Datum uitspraak: 3-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

onrechtmatig handelen Staat onjuiste registratie bij Bureau Heffingen mestproductierechten.