Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

33 Rechterlijke Uitspraken

33 rechterlijke uitspraken uit 2004 gevonden op de trefwoorden afwikkeling huwelijkse en voorwaarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-7-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Alimentatie. Factoren van belang bij de bepaling van de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Benoeming raadsheer-commisaris om de voortgang in de procedure te controleren.
Datum uitspraak: 24-11-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Duurzame ontwrichting van het huwelijk. Eenhoofdig gezag over de uit het huwelijk geboren kinderen, die sedert enkele jaren in Turkije wonen:bevoegdheid hof hierover te beslissen....
Datum uitspraak: 3-2-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt. Het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk zoals vorenvermeld, te verminderen met de kosten van de kinderen zoals vermeld en te...
Datum uitspraak: 23-6-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In verband met het dwingend rechtelijk karakter van artikel 1:119 BW en de bescherming die dit artikel beoogt te geven aan de echtgenoten, kunnen partijen de overeengekomen huwelijkse...
Datum uitspraak: 7-1-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Moeten partijen, die met uitsluiting van elke gemeenschap zijn gehuwd en een Amsterdams verrekenbeding zijn overeengekomen en die na ontbinding van hun huwelijk blijven samenwonen als...
Datum uitspraak: 6-8-2004
Datum publicatie:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

kinderalimentatie en afwikkeling huwelijkse voorwaarden
Datum uitspraak: 2-6-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verrekening na echtscheiding in een geval waarin bij huwelijkse voorwaarden vermogensrechtelijke gemeenschap is uitgesloten. Maatstaf van redelijkheid en billijkheid bij uitleg van...
Datum uitspraak: 17-2-2004
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Finaal verrekenbeding. Onderwerp van het geschil in hoger beroep is enerzijds de vraag of, en in hoeverre, de man gehouden kan worden winsten 'opgepot' in zijn onderneming(s-B.V.'s) te...
Datum uitspraak: 1-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De inzet van het onderhavige geding vormt de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap tussen [appellante] en [voormalig echtgenoot]. Omtrent een aantal kwesties bestaat tussen...
Datum uitspraak: 22-7-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Klaagster heeft haar klacht ingediend met overschrijding van de in artikel 99 lid 2 WNA genoemde termijn.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature