Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

587 Rechterlijke Uitspraken

587 rechterlijke uitspraken uit 2004 gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-3-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Geldelijke ondersteuning aan zendingswerkers ten dele belast als ‘andere inkomsten uit arbeid’
Datum uitspraak: 25-4-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

inkomstenbelasting / 2000-2001 / Aruba Uitgaven tot voorziening in het noodzakelijk levensonderhoud van kinderen zijn slechts buitengewone lasten indien voor hen geen kinderaftrek wordt...
Datum uitspraak: 16-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

inkomstenbelasting / Artikel 1 6 / Belastingjaar 1998 en 1999 voorwaarde voor de aftrekbaarheid van uitkeringen tot voorziening in het levensonderhoud van een gewezen echtgenoot is dat...
Datum uitspraak: 16-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting Boete wegens niet doen van aangifte, hoewel de aanslag wordt vernietigd omdat loonbelasting eindheffing is.
Datum uitspraak: 17-12-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Winstbelasting / Artikel 1 lid 1, aanhef en onderdeel c LWB / Belastingjaar 1995 In de grondslag voor de winstbelasting wordt begrepen winst uit in Aruba gelegen of gevestigde onroerende...
Datum uitspraak: 10-8-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Loonbelasting / Belastingjaar 1998-2001 Uitleg de overgangsrechtelijke bepaling van artikel 14, tweede lid, van de Beschikking ex-patriates 1998. Uit een oogpunt van zorgvuldig bestuur...
Datum uitspraak: 7-9-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / Artikel 51 lid 1 LIB / Belastingjaar 1995-1998 Onterecht ingediend bezwaarschrift moet door de inspecteur als beroepschrift aangemerkt worden en binnen 14 dagen aan...
Datum uitspraak: 30-4-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting / Artikel 1, 2 3 en 11 LLb 1976 / Belastingjaar 2001 Buitenlandse artiest in fictieve dienstbetrekking voor de loonbelasting kan zelfstandig ondernemer zijn en is dan...
Datum uitspraak: 30-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het Hof acht het in strijd met een redelijke wetstoepassing om in een geval waarin een alsnog ingediende aangifte alle noodzakelijke gegevens voor een op te leggen navorderingsaanslag...
Datum uitspraak: 28-8-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Pensioen voormalig griffier Internationaal Gerechtshof; vrijstelling?, Statuut van het IGH art. 32, lid 8, vertrouwensbeginsel, berekening verschuldigde belasting over fiscaal onzuiver...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature