Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

250 Rechterlijke Uitspraken

250 rechterlijke uitspraken uit 2003 gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-9-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Met toepassing van artikel 19, eerste lid, WRO is vrijstelling verleend voor het bouwrijp maken van de grond en het aanleggen van infrastructuur ten behoeve van een zuivelfabriek en is...
Datum uitspraak: 4-4-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Datum uitspraak: 13-8-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Regionaal Inspecteur VROM-Inspectie is belanghebbende in de zin van 1:2 van de Awb. Ruimte voor ruimte regeling. Voorgestane compensatie hoeft op zichzelf niet in strijd te zijn met de...
Datum uitspraak: 30-9-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is het antwoord op de volgende vragen: I. Wordt de onderneming op de voet van artikel 18 Wet IB 1964 geacht niet te zijn gestaakt ? Deze vraag spitst zich toe op de volgende...
Datum uitspraak: 17-7-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen is, na aanvulling ter zitting door belanghebbende van haar standpunt, in geschil het antwoord op de volgende vragen: (a) Is sprake van verwerken van afvalstoffen binnen...
Datum uitspraak: 9-1-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft besloten om aan Vastgoed Noord BV vrijstelling te verlenen van de vigerende bestemmingsplannen "Buitengebied" en "Industrieterrein De Haven" voor de aanleg van de...
Datum uitspraak: 2-9-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 mei 2003, kenmerk OW/2003/1954, heeft verweerder ten aanzien van de inrichting van verzoeker, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], een last onder dwangsom als...
Datum uitspraak: 19-11-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 september 1999 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd vrijstelling zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening , (hierna: WRO), zoals...
Datum uitspraak: 4-9-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Purmerend (hierna: het college) met verlening van vrijstelling op grond van artikel 19, eerste lid,...
Datum uitspraak: 20-8-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 augustus 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rijnsburg (hierna: het college) geweigerd vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature