Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

82 Rechterlijke Uitspraken

82 rechterlijke uitspraken uit 2003 gevonden op het trefwoord kinderbijslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-8-2003
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. (Cassatieberoep niet-ontvankelijk, wegens beroepschrift in vreemde taal)
Datum uitspraak: 16-5-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

AOW-uitkering kan op één lijn worden gesteld met een periodieke uitkering die naar haar aard en strekking als loonvervangende uitkering kan worden aangemerkt, als bedoeld in het...
Datum uitspraak: 25-7-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Was betrokkene vóór het overlijden van haar echtgenoot verzekerd voor de volksverzekeringen? Is sprake van discriminatie naar nationaliteit als appellante niet als verzekerde zou...
Datum uitspraak: 20-6-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag en intrekking besluit tot toekenning kinderbijslag. Terugvordering onverschuldigd betaalde kinderbijslag. Onzorgvuldig onderzoek.
Datum uitspraak: 31-10-2003
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is er sprake van zodanige juridische, economische en sociale binding dat vastgesteld kan worden dat het middelpunt van het maatschappelijk leven in Nederland is komen te liggen?
Datum uitspraak: 31-10-2003
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag kinderbijslag door betrokkene ten behoeve van pleegkind. Is sprake van een nauwe en exclusieve relatie tussen betrokkene en het kind?
Datum uitspraak: 1-10-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. Is het gekozen traject van de betalingen (de onderhoudsverplichting) ten behoeve van de kinderen, die niet in Nederland verblijven, aannemelijk gemaakt?
Datum uitspraak: 8-12-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat zijn bijdrage in de kosten van het levensonderhoud per kind ten minste ƒ 56 per week hebben belopen.
Datum uitspraak: 4-11-2003
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Op grond van bovenvermelde feiten en omstandigheden en gelet op de fiscale consequenties van een en ander acht het hof de vrouw in staat een bijdrage in de kosten van verzorging en...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature