Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

935 Rechterlijke Uitspraken

935 rechterlijke uitspraken uit 2003 gevonden op het trefwoord bouwvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-3-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Op [datum 1] heeft de gemeente aan QRC Vastgoed B.V. een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een winkel met appartementen aan [adres 2] (prod. 9 cvr). Ten behoeve van de bouw...
Datum uitspraak: 22-7-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aan [appellant] is een dwangbevel betekend waarbij de betaling van ƒ 27.000 aan verbeurde dwangsommen te dezer zake, vermeerderd met incassokosten, werd gevorderd wegens het tussen 11...
Datum uitspraak: 11-9-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is de disciplinaire straf van berisping voor een politie-ambtenaar wegens zonder overleg met leidinggevende stop leggen van bouw niet onevenredig?
Datum uitspraak: 23-10-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

[Awb] 1. Bekendmaking door mededeling in huis-aan-huisblad. Ontbreken datum bekendmaking besluit ontslaat derden niet van plicht zelf ontbrekende informatie te achterhalen. [materieel]...
Datum uitspraak: 27-6-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft in zijn vergadering van 7 april 2003 besloten dat een bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid voor het perceel [...], teneinde de bouw van genoemd appartementengebouw...
Datum uitspraak: 1-7-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

er werd gebouwd in afwijking van deze bouwvergunning. Deze afwijking betrof het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning met grotere afmetingen dan vergund. Voorts werd...
Datum uitspraak: 7-7-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft zich in het bestreden besluit evenwel op het standpunt gesteld dat, nu reeds in het begin van 2000 was begonnen met de bouw, het op de weg had gelegen van eisers om...
Datum uitspraak: 9-4-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

bouwvergunning voor het oprichten van een antennemast
Datum uitspraak: 9-4-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het bestreden besluit berust op het standpunt van verweerder dat de bouwvergunning ten gevolge van onjuiste en onvolledige informatie is verstrekt en dat verweerder derhalve op goede...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature