Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

828 Rechterlijke Uitspraken

828 rechterlijke uitspraken uit 2002 gevonden op het trefwoord bouwvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 31-5-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Buitengewone lastenaftrek afschrijving auto in verband met ziekte en invaliditeit gehonoreerd. Hof is niet bevoegd te oordelen over verrekening uit hoofde van de Invorderingswet. Geen...
Datum uitspraak: 31-5-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Leges. Artikel 229 Gemeentewet . De gemeente heeft een aanvraag voor een bouwvergunning in behandeling genomen. Belanghebbende is belastingplichtig in de zin van de verordening. Aanslag...
Datum uitspraak: 11-6-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen de uitspraak op bezwaar betreffende een aanslag vennootschapsbelasting 1998. Belanghebbende, die zich bezig houdt met de exploitatie van onroerend goed, heeft appartementen...
Datum uitspraak: 1-2-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 19-2-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid ter legalisering van de eind 1999 gerealiseerde uitbreiding van de op dit perceel gevestigde bakkerij....
Datum uitspraak: 15-2-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ten tijde van besluit op bezwaar geen voorbereidingsbesluit van kracht; jurisprudentie Raad van State ten aanzien WRO (oud) blijft van kracht. Vrijstelling en bouwvergunning, verleend op...
Datum uitspraak: 23-8-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Fictieve weigering van verweerder om te beslissen op de van 28 februari 2002 tot en met 15 maart 2002 door eenentwintig personen ingediende bezwaarschriften, welke zijn gericht tegen een...
Datum uitspraak: 7-3-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onvoldoende onderbouwd dat perceel in het buitengebied ligt. Weigering verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een woning. Verweerder heeft zijn standpunt dat het onderhavige perceel...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature