Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

27 Rechterlijke Uitspraken

27 rechterlijke uitspraken uit 2000 gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-9-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag ingevolge het Besluit algemene rechtpositie politie i.v.m. plichtsverzuim bestaande uit het onder invloed van alcohol besturen van een auto, het niet in standhouden...
Datum uitspraak: 23-11-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanschaf bril overeenkomstig een jarenlang geaccepteerde gedragslijn.
Datum uitspraak: 11-5-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf van ongevraagd ontslag wegens appellants gedragingen die tot zijn strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Plichtsverzuim. Verzenden van privé-post in...
Datum uitspraak: 20-7-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf. Plichtsverzuim. Verstrekken van informatie aan seksclubexploitant, hoofdverdachte in een groot onderzoek naar vrouwenhandel en corruptie, over de wijze waarop aan de...
Datum uitspraak: 27-4-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vastgestelde plichtsverzuim, dat blijk geeft van het misbruiken van het aan het politieambt verbonden gezag en van een niet volledige betrouwbaarheid, van een dusdanige ernst dat de...
Datum uitspraak: 10-8-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het zich, ondanks de gemaakte afspraken, bevinden in gelegenheden waar politiemensen zich niet behoren op te houden; aldaar deelnemen aan gokspelen. Ongeautoriseerd dragen van...
Datum uitspraak: 12-10-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanrakingen borsten bij drietal meisjes; dergelijk gedrag is voor leraar tov de aan zijn zorg toevertrouwde leerlingen zonder meer als plichtsverzuim aan te merken.
Datum uitspraak: 11-9-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Seksuele intimidatie; te beperkte toetsing door rechtbank.
Datum uitspraak: 9-3-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Werkweigering. Aangezien appellant, zelfs na de uitdrukkelijk gedane suggestie daartoe, zich evenmin heeft ziek gemeld heeft hij zich opnieuw schuldig gemaakt aan werkweigering door niet...
Datum uitspraak: 9-11-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

“Perron Nul”. Ook gezien omstandigheden ernstig verwijtbaar dat betrokkene zijn kerntaken structureel verzuimde en meermalen, gedurende langere tijd, de meest elementaire normen voor...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature