Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

50 Rechterlijke Uitspraken

50 rechterlijke uitspraken uit 2000 gevonden op het trefwoord concurrentie.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-6-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 21-6-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 21-4-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan (d.m.v. een gedoogbesluit) van het bepaalde in de artt. 40 en 52 Woningwet worden afgeweken. Gedoogbesluit ten aanzien van ver- en...
Datum uitspraak: 28-12-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft aan BAA McArthurGlen UK Limited te Londen onder vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bouwvergunning verleend voor het...
Datum uitspraak: 19-7-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

1. Awb: Kortsluiting naar aanleiding van verzoek om opheffing schorsing. 2. Materieel: Bouw Factory Outlet Village niet in strijd met Vogel- en Habitatrichtlijn. Niet MER-plichtig....
Datum uitspraak: 5-7-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voor een verdere afwaardering met 50 dan wel 25 percent in verband met incourantheid en beperkte verhandelbaarheid van een meerderheidspakket aandelen in een houdstermaatschappij, welke...
Datum uitspraak: 23-5-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een gevoegde dochter X van belanghebbende verkoopt in 1993 koffie aan een op Aruba gevestigde dochtervennootschap Y. De inspecteur heeft de zakelijkheid van de aan Y in rekening...
Datum uitspraak: 4-10-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is de afschrijving van ter zake van het door belanghebbende aan Y betaalde bedrag. Belanghebbende stelt zich, kort samengevat, op het standpunt dat sprake is van een...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature