Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

56 Rechterlijke Uitspraken

56 rechterlijke uitspraken uit 2000 gevonden op het trefwoord bedrijfsruimte.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-4-2000
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft aan eiser over het subsidietijdvak van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 huursubsidie toegekend ten bedrage van f 3.732,--. Eiser kan zich niet verenigen met de...
Datum uitspraak: 1-2-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

1 februari 2000 Strafkamer nr. 112.596 E SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, Economische Kamer, van 24...
Datum uitspraak: 26-6-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft het door haar geloosde afvalwater doen bemonsteren en analyseren. De resultaten van deze in opdracht van belanghebbende uitgevoerde analyses zijn aan de bestreden...
Datum uitspraak: 21-4-2000
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onjuiste berekening wettelijke rente. Besluit inzake toekenning huursubsidie door de Rb. vernietigd. T.a.v. eisers verzoek om vergoeding van wettelijke rente overweegt de rechtbank dat...
Datum uitspraak: 27-11-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gewijzigde jurisprudentie over in mandaat verleende verklaringen van geen bezwaar verzet zich tegen opheffing schorsing. Verzoek tot opheffing van door de president uitgesproken...
Datum uitspraak: 29-8-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 12.2.e Wrb ziet eveneens op een rechtsbelang dat voortvloeit uit een niet langer uitgeoefend zelfstandig beroep of bedrijf. Anders dan uit de uitspraak van 09-03-1998 inzake no....
Datum uitspraak: 3-4-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Datum uitspraak: 8-9-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verklaring van geen bezwaar had niet in (beslis)mandaat mogen worden afgegeven nu sprake is van een ingrijpende inbreuk op de bestaande planologische situatie. Verlenen vergunning en...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature