Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken uit 2000 gevonden op het trefwoord architect.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-10-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende bezit een aanmerkelijk belang in drie vennootschappen. Partijen houdt verdeeld het antwoord op de vraag of deze vennootschappen zijn aan te merken als een lichaam waarvan...
Datum uitspraak: 28-12-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft aan BAA McArthurGlen UK Limited te Londen onder vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bouwvergunning verleend voor het...
Datum uitspraak: 17-10-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen bezettingsregeling geldt als bestemmingsplan in de zin van de WRO. Bouwvergunning en vrijstelling (binnenplans) voor oprichten van schoolgebouw...
Datum uitspraak: 5-12-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Mededeling van voornemen plaatsing pand op gemeentelijke monumentenlijst géén besluit ex art. 1:3 Awb. Voornemen om pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Verweerder heeft in...
Datum uitspraak: 17-3-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Datum uitspraak: 8-2-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende koopt van haar directeur/enig aandeelhouder de economische eigendom van een stuk grond. In geschil is de vraag op welk moment in 1992 de onroerende zaak is gekocht en de...
Datum uitspraak: 8-2-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende verkoopt de economische eigendom van een aan hem toebehorend stuk grond aan een BV waarvan hij directeur/enig aandeelhouder is. In geschil is de vraag op welk moment in...
Datum uitspraak: 31-5-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature